Електроинсталации, гръмоотводи, мълние защита, електромерни табла, кабелно захранване, вентилации, компютърни мрежи, охрана

София, гр. София 1421, ул. Миджур No 28
И на други 3 места в: София - град
http://www.remgroup1.com http://www.remgroup1.com http://yellowpages.bg/bg/members/rem-grup-1-ood/